Pazartesi, Mayıs 20, 2024
Genel

Gıda Egemenliğini güçlendir: Yerel üret, satın al, tüket!

“Sağlıklı beslenmek hakkımızdır; mücadelemizdir.”

Dayanışma Eylemi için Küresel Çağrı (Harare, Ekim 2020)

La Via Campesina, Halkın Gıda Egemenliği için ve Çokuluslu Şirketlere Karşı Uluslararası Eylem Günü olan bu 16 Ekim’de ısrarla söylüyor: gıda egemenliği ve köylü agroekolojisi yoluyla toplumun #DönüşümZamanı!

Ne yiyorsak oyuz. Sağlıklı gıdaya ulaşmak temel insan hakkıdır.

Bugün

, doğayla uyum içinde, köylü tarzı gıda üretimi, yalnızca bağımsızlığımızı ve gıda egemenliğini geri alma eylemi değildir. Bunun aynı zamanda, gıda sistemlerimizin ve beslenme alışkanlıklarımızın saldırgan bir şekilde şirketleştirilmesine karşı direniş olduğunun altı çizilmelidir.

Bütün dünyada köylüler, yerli halklar, tarım işçileri, topraksızlar, balıkçılar, tüketiciler, kadınlar ve gençler gıda sistemlerinin çokuluslu şirketlerin etkisi ve kontrolü altında olması nedeniyle ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. İnsanlık ve doğa için esas olan ortak varlıkların kontrolü, giderek artan bir şekilde ve yıkıcı etkiler yaratarak, bir avuç zengin ve elitin ellerinde toplanmaktadır.

Bu durum, tarımsal zehirlerin yüksek oranda kullanıldığı monokültürü esas alan tarım yöntemlerinin yaygınlaşmasına yol açarak, köylü tarımını ve gezegenimizdeki hayatı tehdit ve tahrip etmektedir. Bu tahribat toprak gaspı, su ve hava kirliliği, tahrip edici yöntemlerle madencilik yapılması, gıdanın kimyasallarla zehirlenmesi ve biyoçeşitliliğin tahrip edilmesi, hatta köylü ve yerli aktivistlerin ve önderlerin öldürülmesi yöntemleriyle gerçekleşmektedir. İklim krizi de derinleşmiştir.

Bu bağlamda, sağlıklı gıda üretilmesi, yerel gıda pazarlarının desteklenmesi ve sağlıklı beslenmek önemli direniş eylemleridir. Eşitlikçi ve onurlu yerel gelişimin teminatıdır.

Via Campesina olarak, halkın sağlıklı ve kültürel olarak uygun ve ekolojik olarak sürdürülebilir yöntemlerle üretilmiş gıdaya erişim hakkı olarak gıda egemenliğine inanıyor ve savunuyoruz. Yerel gıda egemenliğini inşa edersek, mevcuttaki sömürücü, yıkıcı ve baskıcı şirket gıda sistemine direnecek ve onu dağıtacak stratejiler geliştirir ve yerel üreticilerin ve tüketicilerin belirlediği gıda, tarım, hayvancılık ve balıkçılık sistemlerine doğru yol alabiliriz.

TOPLUMU DÖNÜŞTÜRME VE DAHA İYİ BİR TOPLUM İNŞA ETME ZAMANIDIR:

Mevcut COVID 19 pandemisi bize birçok insanı açlıktan koruyan yerel gıda sistemlerinin önemini ve dayanıklılığını gösterdi.

Kadın ve erkek köylüler, yerli halklar, kırsal topluluklar, tarım işçileri, kentsel ve kırsal gençlik olarak açlığı sona erdirmek, gezegeni soğutmak, biyoçeşitliliği korumak ve köylü ve işçilerin haklarına saygı göstermek için çözümümüz var – Gıda Egemenliği ve Köylü Agroekolojisi.

KATILIN BİRLİKTE BAŞARALIM!

Sadece bugün için değil gelecek kuşaklar için de daha iyi ve güvenli bir dünyayı güvence altına alabilmek ve toplumu dönüştürebilmek için bize katılın:

  • Yerel üretimi güçlendirmek için tohum(lar) edinin ve kendi gıdanızı yetiştirmeye başlayın. Evde yetişen gıdayı tüketmenin tadına varın. Gıda sistemimizin şirketler tarafından ele geçirilmesine karşı bir direniş olan bu eyleminizin bir video veya resmini, kendi mesajınızı da ekleyerek, bize gönderin veya #DönüşümZamanı #GıdaEgemenliğiŞimdi etiketleriyle paylaşın.
  • Sosyal medyada paylaştığımız posterleri sizler de paylaşın.
  • Yerel yöneticilerden yerel gıda üretimine destek talep edin ve alışverişinizi yerel pazarlardan yapın. Yerel gıda sistemlerimizi güçlendirelim.
  • Kamu politikalarında gıda egemenliğine öncelik verilmesi ve Birleşmiş Milletler’in Köylüler ve Kırsalda Çalışanların Diğer İnsanların Hakları Deklarasyonu’nu uygulamaları için hükümetler üzerinde baskı oluşturun.

Yaptıklarınızı bizimle paylaşın:

lvcweb@viacampesina.org ve ciftcisen@gmail.org adresine gönderin, twitter’da @via_campesina ve @ciftcisen adreslerini; facebook’ta @viacampesinaOFFICIAL ve @Çiftçiler-Sendikası-Çiftçi-Sen sayfalarını etiketleyin. Gıda egemenliğine dayanan daha iyi bir toplum için bu kolektif hareketin küresel olarak görünür olmasını sağlayın.

#LaViaCampesina #DönüşümZamanı #GıdaEgemenliğiŞimdi

Mücadeleyi küreselleştirelim, umudu küreselleştirelim.

La Via Campesina

Çİftçi-Sen

0 Paylaşımlar