Pazartesi, Mayıs 20, 2024
Basın Açıklamaları

Çiftçi-Sen Olağan Birinci Kongresi’ni yaptı

Çiftçi-Sen, ürün bazında kurulan sendikaların gönderdiği delegelerle 1 Şubat 2020 tarihinde bir konferans gerçekleştirmiş ve Türkiye tarımında yaşanan tahribatın boyutunu, tarım ve gıdanın şirketlerin denetimine geçtiğini göz önüne alarak yapılması gerekenin şirketlerin gıda sistemi karşısında halkın gıda sistemini inşa edecek, yani gıda egemenliği temelli bir mücadelenin yürütülmesini ve örgütlenmenin de bu mücadeleye uygun hale getirilmesini kararlaştırmıştı. Bu amaçla ürün bazında kurulmuş bütün sendikaların Çiftçi Sen çatısı altında tek bir sendika olarak birleşmesi, farklı ürünleri üreten üreticilerin sendika çatısı altında kürsüler biçiminde örgütlenmesi oy birliğiyle kabul edilmişti. Konferans hangi ürünü üretirse üretsin her çiftçinin üye olabileceği, ekolojik köylü tarımı yapanların, kıyı balıkçılarının, göçerlerin dahil olabileceği bir örgütlenme biçiminin önünü açmış ve Konferans kararı doğrultusunda da 21 Şubat 2020 tarihinde başvuru yapılarak Çiftçiler Sendikası (ÇİFTÇİ-SEN) oluşturulmuştu.

Pandemi koşullarında birçok zorlukla karşılaşmasına rağmen örgütlenmesine devam eden Çiftçi-Sen 31 Ekim 2020 tarihinde İzmir’deki Genel Merkez bürosunda Birinci Olağan Kongresi’ni yaptı.

Kongreye Türkiye’nin değişik bölge ve illerinden üye olan, farklı ürünler üreten çiftçiler, kıyı balıkçıları katıldılar.

Kongrede çiftçi örgütlenmesinin temel meseleleri ve hedefleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu ve önümüzdeki dönem yaygın bir üye yazımı ve örgütlenme dönemi olarak saptandı.

Seçim kurulundan mazbatanın alınmasıyla birlikte çiftçilerin örgütlenmesinin önündeki önemli bir eşik daha aşılmış oldu.

Toprak,Onur,Yaşam! Yaşasın ÇİFTÇİ-SEN

Tarımın Şirketleştirilmesine karşı Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.

Gıda Egemenliği Hemen Şimdi!

Ali Bülent ERDEM ÇİFTÇİ-SEN Genel Başkanı

Adnan ÇOBANOĞLUGenel Örgütlenme Sekreteri

Kongrede seçilen yeni yönetim kurulu

, mazbatanın alınmasından sonra toplanarak görev bölümünü gerçekleştirdi. Buna göre:

Yönetim Kurulu

Ali Bülent ERDEM Genel Başkan

Ayşe Berin ERTÜRK Genel Sekreter

Adnan ÇOBANOĞLU Genel Örgütlenme Sekreteri

Bahri ÖNER Genel Mali Sekreter

Kutsi YAŞAR Genel Yürütme Kurulu Üyesi

Esat YILDIZ Genel Yürütme Kurulu Üyesi

Hasan Cengiz YAZAR Genel Yürütme Kurulu Üyesi

Müfit ÇIKRIKÇIOĞLU Genel Yürütme Kurulu Üyesi

Akın TÜRE Genel Yürütme Kurulu Üyesi

Disiplin Kurulu

Şahin POYRAZ

Savran METE

Mustafa UYAR

Denetleme Kurulu

Cemil CEYLAN

Cihat TURCAN

Gürcan ERTÜRK

Kongreye Sunulan Faaliyet Raporu

Çiftçiler Sendikası (ÇİFTÇİ-SEN) 1.Olağan Genel Kurulu’na sunulmak üzere faaliyet raporudur:

21-02-2020 tarihinde İzmir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne vermiş olduğumuz ÇİFTÇİ-SEN Tüzüğü ve kurucuların verdiği evraklarla sendikamızın başvurusu yapılmış ve sendikamız 35-SND-219 sicil numarası ile tüzel kişilik kazanmıştır.

Sendikamızın kuruluş ve hazırlık süreci içinde Cumhuriyet Cad.No.26 Cumhuriyet İşhanı Da.306 Konak-İZMİR adresinde Genel Merkez büromuz kiralanmıştır. Sendika binamızın kirası bir yıllık peşin olarak ödenmiştir. İnternette sendikamızın tanıtımı amacıyla www.ciftcisen.org adında vebsitesi oluşturulmuştur.

Kuruluş sürecimizde Covid-19 salgını baş göstermiş, bu durum örgütlenme çalışmamızı zayıflatmıştır. Bu olumsuz süreçlere rağmen sendika yönetimimiz uygulanan tarım politikalarının üreticiler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda Basın Açıklamaları hazırlamış ve kamuoyu ile paylaşmıştır.

Dünya çiftçilerinin üst örgütü olan La Via Campesina (Çiftçi Yolu) ve onun Avrupa Bölge Örgütlenmesi olan Avrupa Via Campesina’ya (ECVC) üyeliğini devam ettirmiş, internet üzerinden (Zoom programı ile yapılan) ECVC Genel Kurulu’na katılmış, ülkemizin çiftçilerini temsil etmiştir.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Avrupa ve ÖnAsya Bakanlar Toplantısı öncesi düzenlenen Sivil Toplum Örgütleri Toplantısı bu yıl internet üzerinden, Zoom programı ile yapılmış, bu toplantılara Çiftçi-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri delege olarak katılmıştır. Gerek FAO temsilcilerine, gerekse de üretici, tüketici, yerli halklar, balıkçılar vb. den oluşan sivil toplum örgütleri temsilcilerine Çiftçi-Sen’in agroekoloji ve küçük aile tarımı üzerine görüşlerini ve Covid-19 sürecinde ülkemizdeki çiftçilerin yaşadıkları aktarılmıştır.

Kurucu yönetim kurulumuz Covid-19 salgınından dolayı sınırlı sayıda üye yapmayı ve yaygın bir üye kampanyasına girişmemeyi tercih etmiştir.

Sendikamız BM Genel Kurulu’nda kabul edilen kısaca “Köylü Hakları Deklarasyonu” diye ifade edilen “Köylülerin ve Kırsalda Çalışan Diğer insanların Hakları Birleşmiş Milletler Deklerasyonu”nun Türkçe tercümesini yaptırmış, broşür olarak basılacak şekilde hazırlamıştır.

Çiftçiler Sendikası’nın 1.Olağan Genel Kurulunun önümüzdeki süreçteki mücadelemize olumlu deneyimler ve katkılar sunması dileğiyle.

Toprak,Onur, Yaşam

Yaşasın Çiftçi-Sen, Yaşasın Mücadelemiz.

0 Paylaşımlar