Pazar, Nisan 14, 2024
Basın AçıklamalarıGenel

Çiftçi-Sen Zeytincilik Yasasına aykırı yönetmelik değişikliğine karşı dava açtı

BASINA ve KAMUOYUNA

1 Mart 2022 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlayarak kamuoyunda “Zeytini Koruma Kanunu” diye bilinen kanunu işlevsiz kılmaya

, maden ve enerji şirketlerinin zeytinlik alanları yok etmesini hukuka(!) uydurmaya çalışmıştır. Bakanlığın; çiftçilerin ve doğanın haklarını yok sayarak, Çiftçilerin lehine olan, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını engelleyen yasaları “Yönetmelikler”le kadük hale getirmeye çalışması kabul edilemez.

ÇİFTÇİLER SENDİKASI (ÇİFTÇİ-SEN) olarak yürürlükte olan “3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun” a ve Anayasaya aykırı olan bu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için Danıştay’a dava açtık. Çiftçilerin ve doğanın hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz.

ÇİFTÇİLER SENDİKASI

(ÇİFTÇİ-SEN)

YÜRÜTME KURULU

0 Paylaşımlar