Pazartesi, Mayıs 20, 2024
Basın Açıklamaları

Zeytinliklerin talana açılmasına Çiftçi-Sen itiraz etti Danıştay yönetmeliğin yürütmesini durdurdu

AKP hükümeti zeytinciliğimize darbe vurarak, sanayicinin, maden şirketlerinin ve enerji şirketlerinin önünü açma isteğini hiçbir zaman gizlememiş, açıkça ifade etmiştir. AKP yürürlükte olan “3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun”u yasal bir engel olarak görerek yedi kez değiştirmek istemiş, tepkilerin büyüklüğü karşısında geri çekmek zorunda kalmıştır. Yöntemleri bellidir; yasayı değiştiremiyorsan yasaları yok sayarak, arkadan dolanarak “Kanun Hükmünde Kararnameler”le, yönetmeliklerle 3573 sayılı yasayı “Baypas” etmeye çalışmak. 2012 yılında, Tarım Bakanlığı zeytinliklerin katledilmesini engelleyen yasal engelleri “Kanun Hükmünde Kararname” çıkartarak aşmaya çalışmış, ama Danıştay Daireler Kurulu kararnameyi “Kanunsuz” olduğundan dolayı iptal etmiştir. Ancak 14 ay yürürlükte kalan bu kanunsuz yönetmelik yüzünden 18.350 dekar zeytinlik alanda 26 adet maden işletmesi “kamu yararı” adı altında faaliyete geçmiş, binlerce ağaç maden şirketleri tarafından katledilmiştir. AKP Hükümeti durmak bilmemektedir. Şimdide TC. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1 Mart 2022 de Madencilikle ilgili çıkarttığı yönetmelikle yasayı delmeye çalışmıştır.

ÇİFTÇİ-SEN olarak vakit geçirmeden 2 Mart 2022 de yapmış olduğumuz başvuruya T.C. Danıştay Sekizinci Dairesi 20 Nisan 2022 de Oybirliği ile sonuçlandırarak YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı verdi. Elbette bu yönetmeliğe karşı oluşan tepkilerin karardaki etkisi ve katkısı göz ardı edilemez.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vermiş olduğu savunmada öncelikle ÇİFTÇİ-SEN’in “bu yönetmelikten zarar görmediği, menfaat ihlali olmadığı gibi garip iddiada bulunmuş

, “davanın ehliyet yönünden reddini” talep etmiştir. ÇİFTÇİ-SEN’in Zeytin Üreticilerini ve çiftçileri temsil ettiğini, üyelerinin ve sonuçta tarımsal üretimin zarar göreceğini görmek istememiştir. T.C. Danıştay Sekizinci Dairesi verdiği kararla Bakanlığın bu iddiasını geçersiz kılarak, ÇİFTÇİ-SEN’in Zeytin Üreticilerini ve çiftçileri temsil ettiğini bir kez daha yasal olarak onaylamıştır.

Bakanlık yine savunmasında, , “3573 sayılı yasanın 1939 yılında zamanın şartları dahilinde yürürlüğe girdiği”nden bahsederek deyim yerindeyse “iktidarda biz olduğumuza göre, bu günün şartlarına, yani şirketlerin ihtiyaçlarına uygun yönetmelikler çıkartabiliriz, yasaları yok sayabilir, hukuksuz işlemler yapabiliriz” demektedir..

T.C. DANIŞTAY 8. Daire ise yazdığı Gerekçeli Karar’da; “3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun uyarınca korunma altında bulunan zeytinlik sahalardaki faaliyetlerin Kanun ile düzenlenmesi gerektiği ve esasen davalı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu alanı kendi başına yönetmelik ile düzenleme yetkisi bulunmadığından davalı idarenin bu iddiası yerinde görülmemiştir”, ”sökülen ve taşınan ya da madencilik faaliyeti nedeniyle tahrip olan alanların eski haline getirilmesinin mümkün olmaması sebebiyle Yönetmeliğin uygulanmasının telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı açıktır.” diyerek Bakanlığa “madenciliğin yaratacağı ekolojik tahribatı ve yasaları yok sayamaz, şirketlerin ihtiyacına uygun hukuksuz işlemler yapamazsınız” demiştir.

Sonuç olarak: Birlikte olduğumuzda güçlü olduğumuzu zeytinliklere yönelik her saldırıda gördük. Biliyoruz ki, şirketlerin ve AKP’nin doğanın metalaştırılmasına, zeytinliklerimize, sularımıza, tarım arazilerimize, gıdamıza dönük saldırıları devam edecek, gücümüzü birleştirmeliyiz ve ısrarla üreticiler, tüketiciler, ekolojistler, çevreciler, kendi kültürüne sahip çıkanlar olarak birlikte mücadele etmeliyiz.

AKP ve Şirketler; zeytinimize, toprağımıza, suyumuza, tohumumuza, otlak ve meralarımıza DOKUNMA!

Gıda Egemenliği Hemen Şimdi’ Köylü Hakları Hemen Şimdi!

Toprak, Onur, Yaşam. Yaşasın ÇİFTÇİ-SEN!

ÇİFTÇİLER SENDİKASI YÜRÜTME KURULU adına

Ali Bülent ERDEM

Çiftçiler Sendikası Genel Başkanı

Adnan ÇOBANOĞLU

Çiftçiler Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri

0 Paylaşımlar