Cumartesi, Nisan 20, 2024
Basın Açıklamaları

Çiftçi-Sen :”Çiftçilerin Günü 14 Mayıs değil, 17 Nisan’dır”

“ Neoliberal politikaların tüm Dünya’da hakim olmaya başladığı 1984 yılından bu yana  Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun kuruluş günü olan 14 Mayıs sözde “Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlanıyor. Bu kutlamalara devletler ve Şirketler de özel önem veriyor.  Hükümetler bir yandan uyguladıkları tarım, enerji vb politikalarıyla şirketlerin önünü açıp, küçük çiftçileri yok ederken, diğer yandan halkın sağlıklı gıdaya erişimini de engel oluyor, açlık ve yoksulluk çoğalıyor.  Bu politikaların sonucu olarak bir yanda şirketler

kamagra oral jelly usa

, diğer yanda ise kazanmayan, mesleklerini topraklarını kaybeden,sözleşmelerle şirketlere bağlanan, çiftçilik bilgileri değersizleşen, tohumları yasaklanan küçük çiftçilerin, aile tarımı yapanların, köylülerin yanısıra sağlıklı gıdaya erişebilmek için didinen yoksullar var.Gıdada şirketlerin kontrolünün güçlenmesinin ne tür sonuçlar doğurabilecegini hepbirlikte  yaşayarak görüyoruz; her geçen gün  gıda fiyatları artıyor, gıda fiyatları enflasyonu engellenemez hale geliyor, halkın büyük bir çoğunluğunun  gıdaya erişimi zorlaşıyor, gıda krizi yaşanıyor, açlık kol geziyor. Gelinen noktada iki farklı gıda sistemi söz konusu. Birincisi: kar amaçlı, enerjiye ve petrole dayalı,endüstriyel temelli,ekolojik sistemi tahrip eden,   şirketlerin gıda sistemi. İkincisi: halkların kendi kültürlerine uygun, doğayla uyumlu tarım ve gıda sistemlerini belirleme hakkına sahip olduğuna inanan halkın gıda sistemi olan, gıda egemenliği.
Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu tarım şirketlerini de içinde barındıran, büyük gıda şirketlerinin yönettiği bir organizasyondur ve endüstriyel gıda sisteminin bir parçasıdır.  Küçük çiftçilerin kendilerini yok etmeye çalışan şirketlerle birlikte kutlayacak günleri yoktur.
Dünyanın küçük çiftçileri 1996 yılında beri 17 Nisan’ı Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü olarak belirlemiştir. 1996 yılının 17 Nisan ‘ında MST’li (Brezilya Topraksız İşçiler) üyeleri toprağa erişmek, tarım reformu yapmak için verdikleri meşru mücadele sırasında Eldorado dos Caracaj’da şirket ve devletin güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğramış, 19 MST üyesi acımasızca katledilmiştir. Bu nedenle küçük çiftçilerin küresel örgütü La Via Campesina 17 Nisan’ı Dünya  Çiftçilerinin Mücadele Günü olarak ilan etmiştir.  Bununla da yetinmemiş uzun uğraşlar ve mücadeleler sonucu 2018 yılı sonunda BM Genel Kurulunda kısaca “Köylü Hakları Deklerasyonu” denilen “Köylüler ve Kırsal Alanda Çalışan Diğer Kişilerin Hakları Deklerasyonu”nun kabul edilmesini sağlamıştır. Ancak “Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu” ve bu Federasyona bağlı örgütler BM Genel Kurulunda kabul edilen “Köylü Hakları Deklerasyonu ” nu ve bu Deklarasyonun çiftçilere/köylülere tanıdığı hakları yok saymakta, hükümetlerin  bu hakları uygulaması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için çaba sarfetmemektedir.
Endüstriyel gıda sisteminin bir parçası olan ve çiftçiyi üretim yapamaz hale getirenlerin ortaya attıkları bir gün çiftçilerin günü olamaz.


Tarımın Şirketleşmesine Hayır!

Gıda Egemenliği Hemen Şimdi!

Köylü Hakları Hemen Şimdi!

ÇİFTÇİLER SENDİKASI ÇİFTÇİ-SEN

Ali Bülent ERDEM / Genel Başkan
Adnan ÇOBANOĞLU /Genel Örgütlenme Sekreteri

0 Paylaşımlar