Cumartesi, Nisan 20, 2024
Basın Açıklamaları

ZEYTİNLİKLER KAZANDI!

Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılmasına yönelik yönetmelik değişikliğine, yayımlandığı gün Sendikamız tarafından dava açılmıştı. Açılan davada, Danıştay 8. Dairesi, Zeytincilik Kanunu’na aykırı olarak, yönetmelikle zeytinlik alanlarında madencilik faaliyeti yapılmasına izin verilmeyeceğini belirterek, ilgili yönetmeliğin yürütmesini durdurmuştu. Davalı Bakanlık tarafından dosyaya Danıştay’da itiraz edilmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İtiraz sonrasında da, yargılamanın hem Danıştay 8. Dairesi hem de Danıştay 10. Dairesinden oluşan müşterek bir heyetle karara bağlanması gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararını kaldırmıştı. Bu karar ardından, Danıştay tarafından müşterek bir heyet oluşturuldu. Oluşturulan müşterek heyet verdiği kararda, Zeytincilik Kanunu uyarınca zeytinlik alanlarda madencilik yapılamayacağına hükmetti. Bu karar Çiftçiler Sendikası’na dün tebliğ edildi.

Çiftçilerimizi, ülkenin içinden geçtiği ekonomik ve sosyal koşullar içinde korumak için hukuki yolları etkili bir biçimde kullanan sendikamızın elde ettiği bu başarı diğer dosyalar için de emsal olacaktır. Bu kapsamda da mahkemelerin, hakların güvencesi olması için açtığımız davayı ve ilgili yargı kararını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Şimdilik kazanan zeytincimiz ve zeytinlik alanlar oldu. 9.11.2022

Çiftçiler Sendikası

Ali Bülent Erdem Çiftçi-Sen Genel Başkanı

Adnan Çobanoğlu Çiftçi-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri

Danıştay Karar belgesi için tıklayınız.

0 Paylaşımlar