Cumartesi, Nisan 20, 2024
Genel

La Via Campesina’nın Avrupa Bölge (ECVC) Kongresi Yapıldı

Haber : Adnan Çobanoğlu-

La Via Campesina’nın Avrupa Bölge (ECVC) Kongresi 4-7 Kasım tarihleri arasında Portekiz’in Viseu kentinde yapıldı. Kongreye Avrupa’nın ve ÖnAsya’nın farklı ülkelerinde çiftçilik yapan ve şirket tarımına karşı mücadele yürüten ve üye çiftçi/köylü örgütleri delegeleri katıldı. İlk gün kadın ve gençlik çalışma grupları toplandı. 2. ve 3. gün neoliberal tarım politikalarının küçük çiftçiler/köylüler üzerindeki yıkıcı etkileri ve bu konuda yürütülecek yerel ve ortak mücadeleler üzerine görüşüldü.

Hükümetlerin ve şirketlerin hamle yaparak Gıda Egemenliği kavramı ve mücadelesinin içini boşaltmak için saldırıya geçtiği, “Gıda Egemenliği” kavramını “Gıda da Ulusal Egemenlik” olarak algılamaya/algılatmaya çalıştığı, “Gıdayı kimin ürettiğini, nasıl üretildiğini bakmadan; şirket tohumları, kimyasal zehir ve gübreler kullanılarak şirketler tarafından üretilmiş olsa bile ülke içinde üretilmiş ise Gıda Egemenliği olarak görüldüğü, İtalya’daki faşist hükümetin bu nedenle Tarımın yanına Gıda Egemenliğini de ekleyerek Tarım ve Gıda Egemenliği Bakanlığı kurduğu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da “vatandaşların Fransız menşeli ürünleri tüketmesi ve almasını Gıda Egemenliği olarak” tarif ettiği gözönüne alındığında Gıda Egemenliği’nin içini boşaltan benzer anlayışlara karşı da mücadele etme kararı alındı.

Gıda Egemenliği kısaca her halkın kendi kültürüne uygun gıda sistemini belirleme hakkı olduğu ,bunun içinde gıdayı kimin ve hangi üretim tarzıyla ürettiği, gıdaya erişimin nasıl olması gerektiğine yönelik sorulara doğru cevaplar verilmesi ve mücadeleler ile ilgili olması gerektiği vurgusu yapıldı..

La Via Campesina’nın uzun uğraşlar sonucu hazırladığı ve BM Genel Kurulu’nda kabul ettirdiği “Köylülerin ve Kırsalda Çalışan Diğer İnsanların Hakları Birleşmiş Milletler Deklerasyonu”nu (“Köylü Hakları Deklerasyonu” ) hükümetlere uygulatmak için enternasyonalist bir mücadelenin programlanması gerektiği üzerinde duruldu. Gıda Egemenliği’ni sağlayabilmek bu Deklerasyon’un uygulanabilmesinden geçtiği konusunda hemfikir olundu.

Savaşın yarattığı ekolojik ve insani sorunlar da tartışıldı. Savaş karşısında Barışı savunmanında Gıda Egemenliği mücadelesinin önemli taleplerinden birisi olduğu belirtildi..

Endüstriyel hayvan çiftliklerinin küçük ölçekli hayvan yetiştiriciliğine verdiği zararlar örnekleriyle tartışıldı. Hayvan ırklarındaki çeşitliliğin korunması gerektiği, endüstriyel hayvan yetiştiriciliğinin hayvan ırklarındaki çeşitliliği yokettiği gibi çok geniş alanlarda insanlar için gıda üretimi yerine hayvan yemi üretimi için monokültür üretim yapıldığı, biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkilediği, endüstriyel tarımın bir parçası olan endüstriyel hayvan yetiştiriciliğine karşı da mücadele edilmesi konusunda ortaklaşıldı..

Kongrede iklim krizine karşı çözüm olarak sunulmaya çalışılan “Avrupa Yeşil Mutabakatı”nın iklim krizine çözüm olmadığı, aksine “yenilenebilir enerji, yeşil enerji” adı altında yeni sermaye birikim araçlarına yol açtığı, şirketlerin fonlardan ve kredilerden yararlanarak tarım arazilerini ve doğayı katleden yatırımlara yöneldiği, bu durumun çiftçiler/köylüler üzerindeki olumsuz etkileri olduğu, mücadele yürütülmesi gerektiği konusunda birleşildi.. Kongrede “Enerji Demokrasisi” talebi de tartışıldı.

ECVC Genel Kurulu’nun olduğu yerde 6 Kasım günü La Via Campesina’nın Porkekiz üyesi olan CNA’ nın 9. Olağan Kongresi de yapıldı. ECVC Kongresine ara verilerek ECVC Kongresinin delegeleri CNA kongresine katıldı, Portekiz’in dörtbir yanından gelen çiftçilerle buluşuldu. Şirketlere karşı Gıda Egemenliği Mücadelesini yükseltmek için çiftçilerin/köylülerin Enternasyonalist dayanışması görünür kılınmaya çalışıldı.

0 Paylaşımlar