Pazartesi, Mayıs 20, 2024
Genel

AKP ve Şirketler Zeytinlik Alanları Katletme İsteğinden Vazgeçmiyor!

Zeytin bu toprakların kadim bitkisidir, zenginliğidir. Erozyonu önler, doğal dengenin korunmasına katkıda bulunur. Bakılması ve korunması halinde binlerce yıl ayakta kalarak bu özelliklerini devam ettirir. Binyıllardır meyvesi ve meyvesinden çıkartılan yağıyla gıda ürünü olmanın ötesinde bir kültür yaratmıştır. Anadolu halkı için kutsaldır. Ülkemiz henüz margarin, mısıryağı, Ayçiçek yağı, soya yağı vb. yağların pazarı haline getirilmeden önce; yeni kurulmuş olan Cumhuriyet, insanların beslenmesinde zeytinin ve zeytin yağının öneminin farkında olarak 1939 yılında kısaca “Zeytini ve Zeytinlik Alanları Koruma Kanunu” olarak bilinen, “3573 sayılı ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN” u çıkartmıştır. Zeytinliklerin korunmasına yönelik bu özel kanunla sermayenin ve siyasi iktidarların zeytinlik alanları rahatça talan etmesinin önünde engel oluşturulmuştur.

1980’lerden bu yana ülkemizde uygulanan neo-liberal yağma politikaları, tarımsal üretimde küçük aile tarımını tasfiye etmeye çalışmakla da yetinmemiş, tarım arazilerinin madencilik, GES, RES, JES, turizm tesisleri, OSB’ler, konutlar için yağmalanmasının da önünü açmıştır. Yalnız ve çaresiz kalan küçük çiftçiler topraklarını satmaya zorlanmıştır. Sermayenin ve siyasi iktidarın doğayı metalaştırma çabalarına karşı mücadele yürütenlere “Zeytini ve Zeytinlik Alanları Koruma Kanunu” yardımcı olmuş, doğanın talanı birçok kez engellenmiştir. AKP Hükümeti ise ısrarla bu yasayı delmek veya değiştirmek için 10. kez hamle yapmıştır. Enerji Bakanlığı 1 Mart 2022 tarihinde çıkarttığı bir yönetmelikle Zeytinlik alanları yok etmek için 9. Hamlesini yapmıştı, Sendikamız ÇİFTÇİ-SEN Danıştay’a dava açmış ve yönetmelik yasaya aykırı olduğundan dolayı mahkeme Yürütmeyi Durdurma Kararı vermişti. Bu karardan rahatsız olan Enerji Bakanlığı yasaya karşı olan tutumunu devam ettiriyor. AKP’li 29 Milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 10 Aralık’ta “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında “Torba Yasa” teklifi sunarak yönetmelik değişikliğiyle aşamadığı1939 yılında kabul edilen “Zeytini ve Zeytinlik Alanları Koruma Kanunu”nu, bu kez Maden Kanunu’nda değişiklik yaparak delmeye, yok etmeye çalışılıyor.

Teklif Anayasa’ya aykırıdır.

Madencilik yapılacak yerde zeytin varsa bunlar taşınacak, taşınamıyorsa uygun bir yerde zeytin dikilecek. Buna da Bakanlar kurulu karar verecektir. Bu kabul edilemez. Çünkü 3573 sayılı ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN” zeytinliklerin korunmasına yönelik ÖZEL BİR KANUNDUR. Üzerinde değişiklik yapmak istedikleri Maden Kanunu ise GENEL KANUNDUR. Özel kanunlara aykırı genel kanun çıkarmak Anayasa’ya aykırıdır. Bu kanun değişikliğinin Anayasa Mahkemesi tarafından durdurulacağı kesindir. Amaçlanan çıkartılacak yasa iptal edilene kadar maden ve enerji şirketlerinin zeytin alanlarını talan etmesinin önünü açmaktır.

Bu yasa aynı zamanda halkın yemek kültürüne de bir saldırıdır. İthalatın önünü açmaktır. Halkı daha fazla küresel tarım ve gıda şirketlerine bağımlı hale getirmektir. Halkın gıda sistemi olan Gıda Egemenliği mücadelesine saldırıdır ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen kısaca “Köylü Hakları Deklarasyonu” denilen “Köylüler ve Kırsal Alanda Çalışan Diğer İnsanların Hakları Deklarasyonu”nu da yok saymakdır.

AKP Hükümeti Üç-beş şirketin karı için milyonlarca insanın hayatını, geçimini, gıdasını ve doğasını tehlikeye atmayı öncelikli politika olarak görmektedir. Bu politikaları durdurmak için yaşamdan, emekten, doğadan yana herkesi mücadeleye çağırıyoruz.

AKP ve Şirketler; Zeytinimize, Topraklarımıza, Suyumuza, Tohumumuza, Otlak ve Meralarımıza Dokunma!

Köylü Hakları Hemen Şimdi!

Gıda Egemenliği Hemen Şimdi!

Toprak, Onur, Yaşam!

Ali Bülent Erdem Çiftçi-Sen Genel Başkanı

Adnan Çobanoğlu Çiftçi-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri

0 Paylaşımlar