Pazartesi, Mayıs 20, 2024
Genel

14 Mayıs Köylülerin/Çiftçilerin Değil Şirket Tarımcılığının Günüdür!

Basına ve Kamuoyuna.

Neoliberal politikaların tüm Dünya’da hakim olmaya başladığı 1984 yılından bu yana Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun (IFAP) kuruluş günü olan 14 Mayıs, “Dünya Çiftçiler Günü” adı altında ülkemizde ve bazı ülkelerde kutlanıyor. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu tarım şirketlerini de içinde barındıran, büyük gıda şirketlerinin yönettiği bir organizasyondur. Türkiye’den de devletin yukarıdan aşağıya çiftçileri kontrol etmek amacıyla kurdurduğu Ziraat Odaları Birliği’de bu Federasyon’a üyedir. Bilindiği gibi 1946 yılından sonra ülkelerarası yeni iş bölümü ve “Yeşil Devrim” adı altında tarımı şirketlerin kontrolüne geçirmenin ilk adımları atılmaya başlanmıştır. IFAP da “Yeşil Devrim” proje ve politikalarının ürünü olarak ortaya çıkmış ve 1947 yılında kabul edilen Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’na uygun hareket etmeye çalışmıştır. 1980’li yıllar ise tüm Dünya’da neoliberal politikaların hakim olmaya başladığı yıllardır.

Uygulanan neoliberal tarım politikalarıyla şirketlerin önündeki engeller kaldırılmaya başlanmış, küçük çiftçiler üretimden kopartılarak tasfiye edilmeye çalışılmıştır. Bu politikaların sonucu olarak bir yanda tarımı ve gıdayı kontrol altına almaya çalışan şirketler büyümüş, diğer yanda ise çiftçilik bilgileri değersizleşen, tohumları yasaklanan, kazanamayan, mesleklerini topraklarını kaybeden, sözleşmelerle şirketlere bağlanan küçük çiftçiler/köylüler çoğalmıştır. Çünkü Şirketlerin kendileri dışında üretim yapan hiçbir çiftçiye tahammülü yoktur.

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun (IFAP) kendisi de kurum olarak neoliberal politikalardan etkilenmiş ve ekonomik nedenlerle 2010 yılında tasfiye olmuştur. Onun yerine şirketler, kendilerinin daha da belirgin olduğu Dünya Çiftçileri Örgütü (WFO) adı altında yeni bir örgütlenmeye gitmişlerdir. Ziraat Odaları Birliği’ de bu yeni örgütlenmenin üyesi olmaya devam etmiştir.

Dünyanın küçük çiftçileri ise uluslararası ölçekte uygulanan neoliberal tarım politikaları ve uygulamalarına karşı bir araya gelmiş ve 1993 yılında (ÇİFTÇİ-SEN’in de bileşeni olduğu) La Via Campesina’yı (Çiftçi Yolu) kurmuşlardır. IFAP ve WFO küçük çiftçileri yaşamlarını ve üretimlerini sürdüremez hale getiren, mülksüzleştiren neoliberal tarım politikalarına ses çıkarmayıp, hatta destek olurken; La Via Campesina örgütlenmeye başladığı günden itibaren uluslararası ölçekte neoliberal tarım politikalarına ve uygulamalarına karşı mücadele yürütmüştür, yürütmektedir.

Gelinen noktada iki farklı gıda sistemi söz konusudur. Birincisi: ekolojik sistemi tahrip eden, endüstriyel temelli, kâr amaçlı, petrole dayalı, şirketlerin gıda sistemi. İkincisi: halkların kendi kültürlerine uygun, doğayla uyumlu tarım ve gıda sistemlerini belirleme hakkına sahip olduğuna inanan halkın gıda sistemi olan Gıda Egemenliği’dir. Küçük çiftçilerin kendilerini yok etmeye çalışan şirketlerle birlikte kutlayacak günleri yoktur.

Dünyanın küçük çiftçileri 1996 yılında beri 17 Nisan’ı Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü olarak belirlemiştir. 1996 yılının 17 Nisan ‘ında MST’li (Brezilya Topraksız İşçiler) üyeleri toprağa erişmek, tarım reformu yapmak için verdikleri meşru mücadele sırasında Eldorado dos Caracaj’da şirket ve devletin güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğramış, 19 MST üyesi acımasızca katledilmiştir. Bu nedenle küçük çiftçilerin küresel örgütü La Via Campesina 17 Nisan’ı Çiftçi Mücadele Günü olarak ilan etmiştir.

Endüstriyel gıda sisteminin bir parçası olan ve çiftçiyi üretim yapamaz hale getirenlerin ortaya attıkları bir gün (14 Mayıs) çiftçilerin günü olamaz.

Tarımın Şirketleşmesine Hayır!

Gıda Egemenliği Hemen Şimdi!

Köylü Hakları Hemen Şimdi!

Ali Bülent ERDEM / Çiftçiler Sendikası Genel Başkanı

Adnan ÇOBANOĞLU / Çiftçiler Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri

0 Paylaşımlar