Pazartesi, Mayıs 20, 2024

Yönetim Kurulu

Çiftçiler Sendikası Genel Yürütme Kurulu

Ali Bülent ERDEM Genel Başkan

Ayşe Berin ERTÜRK   Genel Sekreter

Adnan ÇOBANOĞLU  Genel Örgütlenme Sekreteri

Bahri ÖNER Genel Mali Sekreter

Kutsi  YAŞAR Genel Yürütme Kurulu Üyesi

Esat  YILDIZ Genel Yürütme Kurulu Üyesi

Cengiz YAZAR  Genel Yürütme Kurulu Üyesi

Mehmet Ali YETİM Genel Yürütme Kurulu Üyesi

Müfit ÇIKRIKÇIOĞLU  Genel Yürütme Kurulu Üyesi

0 Paylaşımlar