Pazartesi, Mayıs 20, 2024
Basın Açıklamaları

Dünya Küçük Çiftçiler Günü 14 Mayıs değil, 17 Nisan’dır

Neoliberal politikaların tüm Dünya’da hakim olmaya başladığı 1984 yılından bu yana Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun kuruluş günü olan 14 Mayıs, Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. Uygulanan tarım politikalarıyla şirketlerin önü açılırken, küçük çiftçiler yok ediliyor. Şirketlerin varlığı küçük üreticileri boğuyor. Bu politikaların sonucu olarak bir yanda şirketler, diğer yanda ise kazanmayan, mesleklerini topraklarını kaybeden, sözleşmelerle şirketlere bağlanan, çiftçilik bilgileri değersizleşen, tohumları yasaklanan küçük çiftçiler, aile tarımı yapanlar, köylüler var.

Nixon döneminin tarım bakanı 1970’lerde “Büyüyün ya da çıkın” , Trump’un bakanı “büyükler büyür, küçükler gider” diyor. Eski tarım bakanı Mehdi Eker benzer ifadeyle “Ya köylüler şirketleşecek ya da şirketler tarım yapacak.” demişti.

Gelinen noktada iki farklı gıda sistemi söz konusu. Birincisi: ekolojik sistemi tahrip eden, endüstriyel temelli, kar amaçlı, petrole dayalı, şirketlerin gıda sistemi. İkincisi: halkların kendi kültürlerine uygun, doğayla uyumlu tarım ve gıda sistemlerini belirleme hakkına sahip olduğuna inanan halkın gıda sistemi, gıda egemenliği.

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu tarım şirketlerini de içinde barındıran, büyük gıda şirketlerinin yönettiği bir organizasyondur. Küçük çiftçilerin kendilerini yok etmeye çalışan şirketlerle birlikte kutlayacak günleri yoktur.

Dünyanın küçük çiftçileri 1996 yılında beri 17 Nisan’ı Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü olarak belirlemiştir. 1996 yılının 17 Nisan ‘ında MST’li (Brezilya Topraksız İşçiler) üyeleri toprağa erişmek, tarım reformu yapmak için verdikleri meşru mücadele sırasında Eldorado dos Caracaj’da şirket ve devletin güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğramış, 19 MST üyesi acımasızca katledilmiştir. Bu nedenle küçük çiftçilerin küresel örgütü La Via Campesina 17 Nisan’ı Çiftçi Mücadele Günü olarak ilan etmiştir.

Endüstriyel gıda sisteminin bir parçası olan ve çiftçiyi üretim yapamaz hale getirenlerin ortaya attıkları bir gün çiftçilerin günü olamaz.

Tarımın Şirketleşmesine Hayır! Gıda Egemenliği Hemen Şimdi!

14 Mayıs 2020

ÇİFTÇİLER SENDİKASI ÇİFTÇİ-SEN

Ali Bülent ERDEM / Genel Başkan

Adnan ÇOBANOĞLU /Genel Örgütlenme Sekreteri

411 Paylaşımlar