Cumartesi, Nisan 20, 2024
Genel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ye Çağrımızdır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki (İBB) İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de çalışan DİSK’e bağlı Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) de örgütlenen işçilerin haklı taleplerinin yanındayız. İşçilerin talepleri bellidir: Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde yan yana aynı işte çalışan bütün işçilerin aynı haklardan faydalanması,ayrımcılığa son verilmesi, adaletli olunması, tıpkı İBB’nde ve iştirak ettiği şirketlerde çalışan 85 bin işçi gibi onlara da enflasyon farkının verilmesi ve işten çıkartılan arkadaşlarının işe geri alınmasıdır. Bu insani ve haklı talepler yerine getirilmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. DİSK’e bağlı Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası ile masaya oturmalı ve sorunun çözümü için adım atmalıdır.

ÇİFTÇİLER SENDİKASI (ÇİFTÇİ-SEN) Ali Bülent ERDEM / Genel Başkan Adnan ÇOBANOĞLU / Genel Örgütlenme Sekreteri

0 Paylaşımlar