Pazartesi, Mayıs 20, 2024
Basın Açıklamaları

Yıkıcı Depremden Etkilenen Suriye ve Türkiye’deki halklarla LVC Dayanışma Bildirisi Bagnolet, 16-02-2023

Çeviri: Ahusevi Dino

La Via Campesina olarak, bölgede milyonlarca insanı vuran yıkıcı depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’deki toplumların yasına katılıyoruz.
Ailelerini, arkadaşlarını ve komşularını kaybedenlere en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyor, depremlerde yaralanan ve etkilenen yoldaşlarla dayanışma içinde oldugumuzu ifade etmek istiyoruz.
Etkilenen bölgelerde hayat kurtarmak için anında tepki gösteren sivil harekete de selamlarımızı iletiyoruz.

Bilgilerin çoğu şehirlerde ve kentsel alanlarda etkilenenlerden gelse de, köylülerin ve kırsal alanların durumu hakkında hala bilgimiz yok. Hem insan hem de hayvan yaşamındaki kayıpların yanı sıra, gıda üretiminin devamı ve dolayısıyla hayatta kalabilmek için gerekli olan hayvan yemi ve diğer girdiler gibi üretim ve üretim araçları açısından da tahribat çok önemlidir.

Depremlerin etkilerini ve kırsal alanlarda etkilenen köylülerin özel ihtiyaçlarını değerlendirmek için acilen yeterli bilgiye erişim çağrısı yapıyoruz. Etkilenen bölgede yaşayan halklardan gelen ve onlara yönelik bilgilere erişimi sağlayan iletişim kanallarına yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyoruz.

Halka zarar veren tüm yaptırımların ivedilikle geri çekilmesini talep ediyor ve ırk, etnik köken, din, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın su, gıda, barınma gibi temel ihtiyaç sahiplerine insani yardım gönderilmesini talep ediyoruz.

Depremler, Suriye örneğinde, on yıldan fazla bir süredir savaşın ve zorla yerinden edilmelerin vurduğu toplulukların savunmasızlığını daha da kötüleştirdi. Türkiye’de ekonomik ve siyasi krizin nüfus üzerindeki mevcut etkileri depremlerden sonra katlanarak arttı. İnsan kayıplarının ve zararlarının çoğu, bir zamanlar tarım arazisi olan alanlarda yaşanan plansız ve denetimsiz kentleşmenin sonucudur.
Dahası, deprem birçok çocuğu öksüz ve çocuk kaçakçılığı ağlarının insafına bıraktı. Bu korkunç durumu önleyecek politikalara acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Ölümlerin ve yıkımların depremlerin değil, hayatı ve doğayı ön planda tutmak yerine spekülasyon ve ekonomik çıkarları besleyen yetersiz siyasi kararların sonucu olduğuna inanıyoruz. Uzun yıllardır bu büyüklükte bir deprem uyarısı yapılmasına rağmen, yapılar güvenli konut hakkı gözetilerek tasarlanmamıştır. Depremlerin ardından gelen kayıplar münferit vakalar değil, siyasi suçlardır! İnsanları öldüren emlak spekülasyonları yerine gıda egemenliğini sağlamak için bölgede tarım arazilerinin artırılmasının stratejik önemini kuvvetle savunuyoruz!

Bu nedenle talep ediyoruz:

• Suriye’deki mağdurlara çok ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasını kolaylaştırmak için, halka zarar veren her türlü kısıtlama ve yaptırımların kaldırılması için derhal harekete geçilmesi.
• Suriye ve Türk hükümetlerinin, yalnızca Türkiye ile Suriye arasındaki Bab al-Hawa sınır kapısına güvenmek yerine, yardım dağıtımına izin vermek için daha fazla kapı açması,
• Gayrimenkul projeleri için tarım arazilerinin tahrip edilmesinden sorumlu ve yolsuzluk yapanların hesap vermesi ve bu uygulamaya son verilmesi.
• Türkiye ve Suriye’deki hükümetler, köylüler ve halkla birlikte planlama ve uygulama aşamalarında, yeniden inşa ve rehabilitasyon süreçlerinde, onların yeterli ve güvenli barınma haklarını ve gıda ve gıda egemenliği haklarını yerine getirerek bağımlılık olmaması için birlikte çalışacaklar. yeniden yapılanma ve rehabilitasyon programları yoluyla ithal edilen gıda ve arazi gaspına karşı.

La Via Campesina olarak, yeniden yapılanma sürecinde desteğimiz ve dayanışmamızla bir kez daha Türkiye ve Suriye’deki tüm halkların ve köylülerin yanındayız. Umudu küreselleştirmek, mücadeleyi küreselleştirmek için Türkiye, Arap Bölgesi ve Kuzey Afrika’daki üye kuruluşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

0 Paylaşımlar