Pazartesi, Mayıs 20, 2024
Genel

17 Nisan Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü!

17 Nisan Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü!

Yerel Mücadele Küresel Direniş

1993 yılında kurulan La Via Campesina (Çiftçi Yolu) uluslararası bir harekettir. Dört kıtada, 81 ülkede, 182 yerel ve ulusal düzeyde tarımdaki hakim kapitalist üretim ilişkilerine ve DTÖ’nün Tarım Politikalarına karşı mücadele etmek için örgütlenmiş çiftçilerden/köylülerden oluşmaktadır, ÇİFTÇİ-SEN’ de örgütlenmeye başladığı günden bu yana La Via Campesina’nın bileşenidir. La Via Campesina milyonlarca köylüyü, topraksız işçiyi, yerli halkı, çobanları, balıkçıları, göçmen tarım işçilerini, küçük ve orta ölçekli çiftçileri, kırsal kesim kadınlarını içinde barındırır ve onların hakları için mücadele eder.

Çiftçilerin enternasyonalist örgütü ‘La Via Campesina Meksika’da 2. Uluslararası Kongresi’ni yaparken Brezilya Topraksızlar Hareketi (MST) nin 1500 topraksız aile ile 10 Nisan 1996 günü başlattığı ‘Toprak Reformu’ yürüyüşünün paramiliter güçler tarafından 17 Nisan’da saldırıya uğradığının ve 21 Topraksız kır işçisinin, yani topraksız çiftçilerin katledildiğinin haberini aldı. Bunun üzerine La Via Campesina’nın kongre katılımcısı örgütleri, gıda ile ilgili egemenlik politikalarını savunmak ve Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) tarım politikalarını lanetlemek üzere 17 Nisan’ı  ‘MST’nin 21 mücadeleci üyesinin anısına “Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü” olarak ilan ettiler.

Neoliberalizm tüm dünyada, çiftçileri topraktan koparıp göçe zorluyor. Gıdayı kontrolleri altına almaya çalışan küresel dev şirketlerin önlerindeki en büyük engel küçük çiftçiler olduğu için şirketler ve kapitalist devletler küçük çiftçilere yönelik saldırılarına devam ediyorlar. Bu saldırılara karşı dünyanın dört bir yanında direnen çiftçiler, 1996 dan bu yana 17 Nisan’ı mücadele günü olarak görmekte, o yıl için belirledikleri gündemlerle dünyanın her yerinde etkinlikler yapmakta, ölen yoldaşlarını anmaktadır.

1993’te kuruluşundan bugüne La Via Campesina özellikle tarımdaki hakim kapitalist üretim ilişkilerine bir alternatif olarak gıda egemenliğini geliştirmekte ve desteklemektedir. Gıda egemenliği ve köylü agroekolojisi, açlıkla mücadelede yerelleşmiş gıda sistemlerini güçlendirmek, gezegeni soğutmak, biyolojik çeşitliliği korumak için çözüm olmaya devam etmektedir.

Yirmi birinci yüzyılda herkese yetecek kadar gıda mevcut olmasına rağmen yüz milyonlarca aç insan olması, eşitsizlikler ve insan hakları ihlallerinin kötüleşmesi, suç, zorla alıkoyma ve otoriter rejimlerin küresel olarak artışta olması kabul edilemez.

Onurumuz için, sağlık için, gıda egemenliğini esas alan kamu politikaları için, topluluklarımızı ve doğal kaynaklarımızı korumak için mücadele etmek hakkımızdır!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen kısa adı “Köylü Hakları Deklarasyonu” BM “Köylülerin ve Kırsalda Çalışan Diğer İnsanların Hakları Deklarasyonu” (UNDROP) ülkemizde de kabul edilmeli ve iç hukuk haline getirilmelidir.

Gıda Krizlerinin ve açlığın kalıcı çözümü; küçük çiftçilerin ve tüketicilerin gıda politikalarının biçimlendirilmesine aktif katılımıdır.

Gıda Egemenliği Hemen Şimdi!

Köylü Hakları Hemen Şimdi!

Toprak, Onur, Yaşam, Yaşasın Çiftçi-Sen!

Ali Bülent ERDEM / Çiftçiler Sendikası Genel Başkanı

Adnan ÇOBANOĞLU / Çiftçiler Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri

0 Paylaşımlar