Çiftçi-Sen Zeytincilik Yasasına aykırı yönetmelik değişikliğine karşı dava açtı

BASINA ve KAMUOYUNA

1 Mart 2022 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlayarak kamuoyunda “Zeytini Koruma Kanunu” diye bilinen kanunu işlevsiz kılmaya, maden ve enerji şirketlerinin zeytinlik alanları yok etmesini hukuka(!) uydurmaya çalışmıştır. Bakanlığın; çiftçilerin ve doğanın haklarını yok sayarak, Çiftçilerin lehine olan, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını engelleyen yasaları “Yönetmelikler”le kadük hale getirmeye çalışması kabul edilemez.

ÇİFTÇİLER SENDİKASI (ÇİFTÇİ-SEN) olarak yürürlükte olan “3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun” a ve Anayasaya aykırı olan bu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için Danıştay’a dava açtık. Çiftçilerin ve doğanın hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz.

ÇİFTÇİLER SENDİKASI

(ÇİFTÇİ-SEN)

YÜRÜTME KURULU

0 Paylaşımlar