Pazartesi, Mayıs 20, 2024
Basın AçıklamalarıGenel

Açıklanan Üzüm Fiyatı Üzüm Üreticilerinin iflasıdır

Kuru üzümlerimizi maliyet fiyatına satmamız, üretimi bırakmamız isteniyor…

Cumhurbaşkanı Manisa’da TMO’nun çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını 27 TL olarak açıklayarak, geçen yıl 13 TL olan fiyatı, 27 TL’ye çıkardıklarını ifade etti. Geçen yıl açıklanan alım fiyatına göre yüzde yüzlük bir artış söz konusudur ama geçen yıldan bu yana şirketlerin kontrolündeki elektrik, mazot, kimyasal gübre, tarım zehirleri, tarımsal alet ve traktörüne kadar bütün tarımsal girdilerdeki artış yüzde iki yüzün de çok üzerindedir. Açıklanan fiyat alım gücü zayıflayan üzüm üreticilerinin sıkıntısını çözemeyeceği gibi, borç sarmalını daha da büyütecektir.

2021 yılı Ağustos ayında mazotun litresi 8 TL civarıyken, Cumhurbaşkanı’nın kuru üzüm fiyatı açıklamasının ardından mazota gelen zamla beraber 3 katına çıkmıştır. 2021 yılında üzüm kurutmada kullanılan bir torba potasa fiyatı 280 TL iken, 2022 yılında 5 katına, bandırma yağı tenekesi 2021 yılında 250 TL civarında iken 2,5 katına çıkmıştır. Bunlar sadece birkaç kalem girdideki artış oranlarıdır.

ÇİFTÇİ-SEN olarak birkaç gün önce ayrıntılı bir maliyet hesabını kamuoyu ile paylaşmış, kuru üzümün kg maliyetinin 24 TL civarında olduğunu ve üreticilerin aç kalmadan üretimlerini devam ettirebilmeleri için asgari 39,5 TL den üzümünü satması gerektiğini belirtmiştik. Maliyetimizi bile zor karşılayacak olan kuru üzüm alım fiyatı aynı zamanda sofralık yaş üzüm ticareti ve ihracatı yapan şirketlerin de işine yaramıştır, yaş üzüm alım fiyatlarını düşük tutmalarının önünü açmıştır. İktidarın küçük üreticileri üretim dışına iterek, şirketlerin kontrolündeki bir gıda sistemini oturtmakta kararlı olduğu bir kez daha görülmüştür.

Küçük çiftçiler olarak bizi yok etmeye yönelik politikalara karşı durmak zorundayız. Örgütlenmemiz, haklarımızı bilmemiz, haklarımız için mücadele etmemiz gerekiyor. Çiftçi-Sen’in de içinde olduğu Dünya Çiftçileri Mücadele Örgütü, La Via Campesina (Çiftçi Yolu) uzun mücadeleler sonucu “Köylü Hakları Deklarasyonu” nu BM Genel Kurulu’nda kabul ettirdi. Bu deklarasyon devletlere de yükümlülükler veriyor. “Köylü Hakları Deklarasyonu” na göre Çiftçilerin tatmin edici bir fiyat ve adil piyasaya erişim hakkı vardır. Devletler de bunu sağlamak zorundadır. Bir araya gelirsek, örgütlenir ve mücadele edersek bizde bu hakların uygulanmasını sağlayabiliriz. Aksi takdirde borç sarmalından kurtulamayacağız, hükümetler ürünlerimizin fiyatlarını şirketlerin lehine belirlemeye devam edecekler.

Kuru ve yaş üzüm alım fiyatları belirlenirken şirketler ve hükümet, çiftçilerin sendikalarıyla, meslek odası ve kooperatif örgütleriyle görüşme masasına oturmalı ve kuru ve yaş üzüm alım fiyatlarını toplu pazarlıkla birlikte belirlemelidirler.

Sağlıklı ürün sağlıklı ortamda yetişir. BM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Köylü Hakları Deklarasyonu” çiftçilerin temiz havaya, temiz suya, sağlıklı toprağa vb. erişim haklarından ve devletlerin yükümlülüğünden bahseder; devlet yükümlülüğünü yerine getirmeli havayı, suyu, toprağı kirleten, tarımsal üretimi olumsuz etkileyen İklim değişikliğine neden olan, JES ve madencilik faaliyetlerine acilen son vermeli, bu faaliyetlerin olumsuz etkisini yaşayan bölgelerdeki üreticilere telafi edici ödemeler yapılmalıdır.

İster sofralık, isterse şaraplık olsun üzüm fiyatlarını baskılama gayretinde olan yerli ve yabancı tarım ve gıda şirketleri karşısında tüm üzüm üreticilerini örgütlü mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Yoksulluk kaderimiz değil! Ürünlerimizi yok pahasına satın alarak emeğimizi sömürmeye, insanların ve tüm canlıların yaşam alanlarını yok etmeye çalışanlara karşı örgütlenelim, kötü gidişatı durdurmak için mücadele edelim. Gelin Umudumuzu ve Mücadelemizi büyütelim.

Gıda Egemenliği Hemen Şimdi! Köylü Hakları Hemen Şimdi!

Toprak, Onur, Yaşam! Yaşasın Çiftçi Sen! 22-Ağustus-2022

ÇİFTÇİLER SENDİKASI (ÇİFTÇİ-SEN)

Ali Bülent ERDEM / Genel Başkan

Adnan ÇOBANOĞLU / Genel Örgütlenme Sekreteri

0 Paylaşımlar