Cumartesi, Nisan 20, 2024
Genel

Dünya Nyeleni Gıda Egemenliği Forumu 2025 Yılında Hindistan’da Yapılacak

2025 yılında Hindistan’da yapılacak olan “Dünya Nyeleni Gıda Egemenliği Formu”na ilişkin Avrupa ve Ön Asya Gıda Egemenliği Ağı’nın hazırlık toplantısı 1-3 Haziran 2023 tarihlerinde Brüksel’de Avrupa ve Asya’dan çiftçi/köylü örgütlerinin, akademisyenlerin, STK’ların, tüketici örgütlerinin, Dünya Kadın Yürüyüşü Temsilcilerinin vb.lerinin katılımı ile yapıldı. Nyeleni Avrupa’nın ilk gününden itibaren katılımcısı olan Çiftçi-Sen’ de toplantıdaki yerini aldı.

1996 Dünya Gıda Zirvesi’nde La Via Campesina (LVC), şirketlerin tekelindeki pazar odaklı gıda üretimi ve dağıtımı modeline karşı insanların ekolojik olarak güvenli ve sürdürülebilir yöntemlerle üretilmiş, sağlıklı ve kültürel olarak uygun gıdaya ulaşım ve kendi gıda ve tarım sistemlerini belirleme hakkı olan “Gıda Egemenliği” (1) kavramını ortaya atarak gıdayı üretenlere, tüketenlere bu doğrultuda mücadele çağrısı yapmıştır. Bu doğrultuda; çiftçi/köylü, balıkçı, yerli halk, sivil toplum ve akademik örgütlerin temsilcileri Havana’da Gıda Egemenliği Dünya Forumunda buluştular. DTÖ’nün ülkelere dayattığı Tarım Anlaşmaları’na karşı mücadele çağrısı yaptılar.(1) 80 ülkeden 500 den fazla katılımcı ile 2007’de Dünya Gıda Egemenliği Forumu Mali’de yapıldı. Bu forumun sonunda Nyeleni deklarasyonu yayınlandı.

2011 yılında da Avrupa Nyeleni Gıda Egemenliği Formu Avusturya’nın Krems kentinde yapıldı. Türkiye’den bu foruma üretici, tüketici, akademisyen vb. 10 kişilik bir heyet temsil etti. Çiftçi-SEN bu Forum’a katılımın hem katılımcısı hem de örgütleyicisi oldu. Avrupa 2.Nyeleni Formu ise 2016 yılında Romanya’nın Cluj-Naboca şehrinde yapıldı. Urallar ve Kafkaslar ile Kuzey Kutbu’ndan Akdeniz’e kadar 43 ülkeden 500’ün üzerinde insan köylüleri, balıkçıları, pastoralistleri (göçerleri), yerli hakları, tüketicileri, sendikaları, çevresel adalet, dayanışma ve insan hakları örgütlerini, topluluk temelli gıda hareketlerini, gazetecileri ve araştırmacıları, (290 sivil toplum örgütünü) temsil ediyordu. Çiftçi-SEN’in katılımı örgütlediği delegasyon Forum’un en kalabalık gruplardan birisini oluşturuyordu.

Forum’lar ve çalışma gruplarının ortaya çıkarttığı sonuçlar; endüstriyel gıda sisteminin sosyal ve çevresel etkileri ve neoliberal politikalara alternatifler hakkındaki tartışmalarda giderek daha önemli bir rol oynadı. Gıda egemenliği, sadece gıda yetiştiren ve toplayanlar için bir talep değildir; Gıda Egemenliği piyasayı temel alan, teknolojiye odaklı ve doğaya zarar veren küresel gıda sistemini teşvik eden neoliberal politikaların uygulamalarına karşı, La Via Campesina’nın toplumu bir bütün olarak dönüştürme önerisi ve bu doğrultuda yapılan bir mücadeledir.

Katılımcılar 2025 yılında Hindistan’da yapılacak olan Dünya Gıda Egemenliği Forumu’nu katılım için şimdiden kendi ülkelerinde hazırlık yapma ve kendi ülkelerinde bir “Gıda Egemenliği Hareketi Yaratma” konusunda hemfikir olarak ülkelerine döndüler.

0 Paylaşımlar