Cumartesi, Mart 2, 2024
Genel

AKP Deprem Mağdurlarının Barınma İhtiyacını Tarım Arazilerini ve Zeytinlik Alanları Katletmek İçin Kullanıyor

AKP’nin zeytinlik alanlara yönelik 10. saldırısı 15 Temmuz 2023 tarihli, Resmî Gazete’ de 7456 Sayılı Kanun olarak yayınlanan “Torba Yasa”nın 25.Maddesiyle geldi. “Afetzedeleri ihtiyacı” gerekçesiyle; “Geçici veya kesin iskan alanlarında 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 20. Maddesi uygulanmaz.” ve “orman vasıflı alanlar da kullanılabilir” denildi. Çıkartılan yasa ile Hatay, Antakya, İskenderun ve çevrelerinde 2 bin dönümden fazla zeytinlik alan tehdit altındadır.

1939 yılında zeytinliklerin korunmasına yönelik özel bir kanun çıkartılmıştı. Kısaca “Zeytini ve Zeytinlik Alanları Koruma Kanunu” olarak bilinen, “3573 sayılı ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN” sermayenin ve siyasi iktidarların zeytinlik alanları rahatça talan etmesinin önünde engel oluşturmuştur. AKP’yi her zaman rahatsız eden yasayı değiştirme çabaları başarılı olamayınca değiştiremeyince “Kanun Hükmünde Kararnameler”le, yönetmeliklerle 3573 sayılı yasayı “Baypas” etmeye çalışmışlardır.1 Mart 2022 de TC. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Madencilikle ilgili çıkarttığı yönetmelikle; kamuoyunun tüm tepkisine rağmen “Zeytini Koruma Yasası” diye bilinen yasayı delmeye çalışmış, ancak ÇİFTÇİ-SEN’in yönetmeliğin İptaline dönük açtığı davayı Danıştay haklı bulmuş ve bu Yönetmeliği İPTAL etmişti.

Şubat ayından bu yana çadırlarda ve konteynerlerde güç koşullarda yaşamak zorunda kalan depremzede yurttaşlarımızın haklı olan barınma ihtiyaçlarını gerekçe gösterilerek zeytinlik alanları, ormanları yok etme adımları kabul edilemez. Bu yasa çiftçilerin ve köylülerin toprağının gaspı, üretim ve yaşam alanlarının ellerinden alınması anlamı taşır. Halkın gıdaya erişimini daha da zor hale getirir.

“3573 sayılı ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN” özel bir kanundur ve çıkartılan bu torba yasa ile depremde ortaya çıkan mağduriyetler gerekçe gösterilerek başka bir kanunla aşılmaktadır. Durdurulamadığı noktada ülkedeki bütün zeytinlikler tehdit altında kalacaktır. Anayasa’ya aykırı olan torba yasanın 25. Maddesi’ni durdurabilmek TBMM’de gurubu bulunan siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi’ne başvurusuyla mümkündür. Birlikte olduğumuzda güçlü olduğumuzu zeytinliklere yönelik her saldırıda gösterdik. Şimdi yapmamız gereken dava açma hakkına sahip partilerin yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmalarını sağlamaktır.

Biliyoruz ki; şirketlerin ve AKP’nin doğanın metalaştırılmasına dönük hamleleri, zeytinliklerimize, sularımıza, tarım arazilerimize, gıdamıza dönük saldırıları devam edecektir. Enerjimizi toplayarak ısrarla, üreticiler, tüketiciler, ekolojistler, çevreciler, göçerler, kıyı balıkçıları birlikte hukuksuz uygulamalara karşı da mücadelemizi yükseltmeliyiz.

TBMM’de bulunan partileri acilen yasayı Anayasa Mahkemesine götürmeye çağırıyoruz.

AKP ve Şirketler; zeytinimize, toprağımıza, suyumuza, tohumumuza, otlak ve meralarımıza DOKUNMA!

Gıda Egemenliği Hemen Şimdi!

Köylü Hakları Hemen Şimdi!

Ali Bülent Erdem / Çiftçi-Sen Genel Başkanı

Adnan Çobanoğlu / Çiftçi-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri

0 Paylaşımlar