Cumartesi, Nisan 20, 2024
Genel

FINDIK FİYATI EN AZ 30 LİRA 45 KURUŞ OLMALI

Basına ve Kamuoyuna

FINDIK FİYATI EN AZ 30,45 TL OLMALI

Her yıl, her hasat öncesi, olduğu gibi bu yıl da fındık referans fiyatlarını açıklıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde ve her üründe referans fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan kriterleri esas alıyoruz Yani fındık maliyet fiyatı üzerine %25 kâr payı ve onun da üzerine dört kişilik çekirdek ailenin yaşam standardını esas alan ve ekonomik göstergelerde alım gücünün daha da azaldığı noktasından tahmini % 15 yıllık enflasyon farkını da içine alan %40’lık insanca yaşama payı ekleyerek fındık fiyatını hesaplıyoruz. 2019 yılı fındık hasat döneminde yaptığımız Basın Açıklaması’ nda fındık referans fiyatının en az 27.67 TL olması gerektiğini söylemiştik. Sezon sonuna doğru fiyatlar 27 TL ye çıktı. Ancak fındık fiyatları gerçek değerine ulaştığında ise küçük üreticilerin elinde hiç fındık kalmamıştı. Çünkü üreticiler ailesinin geçimini sağlamak ve üretimlerini devam ettirebilmek için mahsullerini yok pahasına satmak zorunda kalmışlardı.

2020 yılı referans fiyatımızı rekolte tahminlerini, iklim koşulları ve külleme hastalığının verim kaybına etkilerini dikkate alarak ortalama maliyeti kg da 17,38 TL olarak hesapladık. Çıkan bu maliyet fiyatının üzerine %25 kar payı + %40 insanca yaşama payını eklediğimizde; 1 kg fındığın fiyatı en az 30,45 TL olmalıdır.

Çiftçilerin Cenevre’de Birleşmiş Milletler tarafından kabul gören haklarından bir tanesi Tarımsal Üretimde Fiyat ve Piyasa Belirlemede Özgürlük Hakkı olduğudur. Çiftçilerin bu kapsamda adil bir piyasaya ve tatmin edici bir fiyata ulaşma hakları olduğunu Tarım Ve Orman Bakanlığı yetkililerine hatırlatıyoruz.

Fındık üreticilerinin ve fındık alıcısı şirketlerin yani tüm tarafların kazanacağı bir formül söz konusu değildir. Çok iyi bilmeliyiz ki bir tarafta üreten çiftçiler diğer tarafta ürettiklerimizi yok pahasına almaya çalışan şirketler var. Şirketler kazanırsa paralar çokuluslu şirketlerin havuzuna akacaktır. AKP hükümeti ve ona bağlı Tarım ve Orman Bakanlığı TMO’ yu şirketler lehine alım yaptırmaktan vaz geçmelidir. Bütün problemlerine rağmen FİSKOBİRLİK, fındık çiftçilerinin yönetimlerini demokratik olarak belirleyecekleri bir yapıya kavuşturularak, üyelerinin üretimden pazarlamaya kadar zincirin her halkasında söz sahibi olacakları bir şekilde yeniden örgütlenmeli ve fındık alımında devreye sokulmalıdır. Fındık fiyatlarında maliyet, kar payı ve insanca yaşama payı gözetilerek FİSKOBİRLİK tarafından destekleme alımı yapılmalıdır. 2000 yılında sözde özgürleştirme yasası olarak çıkarılan 4572 sayılı kooperatif yasasının şirketler lehine olan hükümleri kaldırılmalıdır.

Çiftçi- Sen olarak diyoruz ki:

  • Gerek Uluslararası sözleşmelerden gerekse de Anayasa’dan gücünü alan çiftçilerin sendikal örgütlenmesi fiyat belirlemelerinde sürece dahil edilmelidir.Ziraat Odaları, Birlikler, kooperatifler vb. çiftçi örgütleri de demokratik yapılara kavuşturulmalıdır.
  • Fiskobirlik, üretimden pazarlamaya kadar olan zincirin her halkasında, yönetim organlarında, üreticilerin söz ve karar sahibi olacağı şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
  • 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu şirketlerin kazancını artırmak için değil, fındık üreticilerini zor günlerinde yardımcı olmak amacıyla yeniden düzenlenmelidir.
  1. Ürün depolama hizmetleri kamu eliyle oluşmalı ve “Lisanslı depoculuk” şirketlerin gıda arzını kontrol ve sermaye birikimlerinin bir aracı olmaktan çıkarılmalıdır.
  2. Tarım Sigortaları Yasası şirketlerin kazancını artırmak için değil, fındık çiftçilerinin zor günlerinde yardımcı olmak amacıyla yeniden düzenlenmelidir.
  3. Fındık çiftçileri eksiksiz sosyal güvenceye kavuşturulmalıdır.
  4. Mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin barınma koşulları -pandemi süreci de düşünüldüğünde- oldukça sağlıksız koşullardadır. Bu konuda kamu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Ayrıca mevsimlik tarım işçileri düşük ücretli ve sosyal güvencesiz çalışmaya devam etmektedir.Kamu bu konuda da üzerine düşeni yapmalı, çocuk işçi kullanılmasını da engellemelidir.

Fındıkta Sömürüye Son. Gıda Egemenliği Hemen Şimdi!

Ali Bülent Erdem / Genel Başkan

Adnan Çobanoğlu / Genel Örgütlenme Sekreteri

Kutsi Yaşar / Yönetim Kurulu Üyesi

0 Paylaşımlar