Pazartesi, Mayıs 20, 2024
Genel

İktidar Yanlıştan Geri Dönmeli, Emekli Çiftçilere de İkramiye Ödemesini Acilen Yapmalıdır!

İktidarın Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle emeklilere vereceği 5000 TL ikramiye hesaplara yatmaya başladı. Ancak “Çiftçi Kayıt Sistemi”ne (ÇKS) kayıt olan binlerce emekli çiftçi (üretim yaptığı arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın) bu ikramiyeyi alamadı. Çoğunluğu Bağ-Kur emeklisi ve çok düşük emekli aylığı alan çiftçilere ikramiye bile çok görülerek, her zaman ki gibi yine mağdur edildi.

Yüksek girdi maliyetleri, düşük ürün fiyatları küçük çiftçileri ve köylüleri üretemez duruma düşürmüştür ve düşürmektedir. Küresel iklim krizi de çiftçileri ayrıca vurmaktadır. Uygulanan tarım politikalarıyla Türkiye tarımı şirketleştirilirken tarımsızlaşma ve köysüzleştirme baskısı artmaktadır. Büyükşehir yasasıyla beraber köy tüzel kişilikleri ortadan kaldırılmış, mal varlıklarına el konulmuş, köylerdeki okullar ve sağlık ocakları kapatılmıştır. Türkiye tarımında yaşanılan bu dönüşüm ile kırsal alanın boşaltılması arasında ciddi bir bağ vardır. Kırsal alan nüfusu hızla yaşlanırken, tarımsal üretim gençler için cazibesini kaybetmiştir.

Artık, tarımsal üretimde bulunan kadın ve erkeklerin yaş ortalaması 50 yaşın üzerindedir. Tarım Kanunu’na göre köylülere/çiftçilere GSMH dan en az yüzde 1 oranından destek verilmesi gerekirken bu destek hiçbir zaman yüzde 1 i bulmamış ve düzenli ödenmemiştir. Çiftçilerin mevcut desteklerden yararlanabilmesinin önemli koşullarından birisi de ÇKS ye kayıt olmalarıdır. 2 dönüm arazisi olanda, 2000 dönüm arazisi olanda ÇKS kaydını yaptırmak zorundadır. Deniliyor ki “ÇKS kaydın varsa emekli olsan bile vereceğimiz ikramiyeden yararlanamazsın”. Birçok küçük çiftçi ailesi yiyeceği gıdayı düştükten sonra belki de verilecek ikramiye kadar bile para kazanamamıştır. Görünen o ki; iktidar için bu önemli değildir. Önemli olan geçimlik aile tarımı yapanların da üretimden koparılması ve şirket gıda sisteminin daha da güçlendirilmesidir. Şirketlerin eline geçmiş gıdanın insanlar üzerine bir tehdit aracına dönüşeceği açıktır. Dünya yakın tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. Küçük çiftçilerin ve köylülerin varlığı gıda krizlerini yaşamamamız veya atlatmamız için teminattır.

İktidar yanlıştan geri dönmeli çiftçilik yapan emeklilere ayrım gözetmeksizin ikramiye ödemesini acilen yapmalıdır.

13 Kasım 2023

ÇİFTÇİLER SENDİKASI (ÇİFTÇİ-SEN)

Ali Bülent ERDEM Genel Başkan

Adnan ÇOBANOĞLU Genel Örgütlenme Sekreteri

0 Paylaşımlar